Călătoria intr-o alta tara a minorului neînsoțit sau însoțit doar de unul din părinți.

Copiii sunt nevoiti adesea să circule fie însoțiti numai de unul dintre părinți, fie de o altă persoană, fie pur si simplu, neînsoțiți de un adult membru al familiei sau persoană cunoscută fie ea rudă sau prieten, părinții apelând în aceste cazuri la serviciul însoțire minori ai companiilor aeriene, de exemplu.

La trecerea punctului de frontieră român, conform legii Legii nr. 248/2005, minorul trebuie să facă dovada că are acordul părinților pentru a călătorii în străinătate.

"Procura pentru copil minor" reprezintă o declaraţie notarială autentică prin care un părinte sau ambii părinţi îşi exprimă acordul cu privire la ieşirea din ţară a copilului lor minor însoţit de o terţă persoană, respectiv, de către celălalt părinte.
Diferenţa esenţială între procură şi declaraţie este că procura notarială se foloseşte pentru a împuternici o altă persoană să încheie acte în numele celui care face împuternicirea, în timp ce prin declaraţie doar vă exprimaţi acordul cu privire la îndeplinirea anumitor acte (în acest caz, un părinte declară că este de acord cu plecarea copilului său minor în afara graniţelor ţării însoţit de celălalt părinte sau de o terţă persoană).

Care este diferenta intre procura speciala si procura generala?

Întrebări referitor la aceste tipuri de declarații:

1. Dacă se pot face si la noi sau trebuie mers obligatoriu la ambasada/consulat pentru ele?
Raspuns: Da se pot face fara a va deplasa la consulat/ambasada. Declarația corespunde cu cerințele legii române, iar faptul ca Andreea Bostan este un notar autorizat sa practice in Anglia si Tara Galilor cu cunostinte juridice de drept roman face ca aceste declaratii sa fie conforme cu cerințele legii românești.

2. Care sunt condițiile și ce acte trebuiesc și ce trebuie să conțină?
Minorul care nu a împlinit 18 ani are nevoie de acordul AMBILOR PĂRINȚI pentru a călătorii în străinatate.

Cele mai frecvente situații întâlnite:

  • Minorul care călătorește cu ambii părinți: în acest caz nu este nevoie de vreun act notarial, acordul părinților fiind implicit.
  • Minorul care călătoreste cu unul dintre părinți: este necesar acordul celuilalt părinte, acord dat sub forma unei declarații autentice.
  • Minorul care călătorește însotit de altă persoană majoră decât părinții: este necesar acordul ambilor părinți, acord dat sub forma unei declarații autentice.

Excepțiile prevăzute de lege:

A. În cazul părinților divortați, este suficient acordul dat de părintele caruia minorul i-a fost incredintat în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Pe lângă acest acord, la iesirea din tara se va prezenta si hotararea judecătorească de încredințare;

B. În cazul in care unul dintre parinti este decedat, se va prezenta la iesirea din tara acordul parintelui in viata (declaratia notariala) si certificatul de deces al parintelui decedat;

C. În cazul în care minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, acesta poate părăsi țara cu acordul doar al unuia dintre părinți, cu condiția ca însotitorul să prezinte documente doveditoare în acest sens, din care să rezulte perioada și statul în care se vor desfasura aceste studii sau concursuri.

D. În cazul in care minorul călătorește în străinătate pentru a beneficia de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României și fără de care viața sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol, minorul poate părăsi țara fără acordul ambilor părinți, dacă însoțitorul prezintă documente doveditoare emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte statul și perioada în care urmează să se acorde tratamentul medical respectiv.

Declarația autentică de acord pentru călătoria minorului va cuprinde urmatoarele informații, conform Legii nr. 248/2005:

1. datele de identitate ale însotitorului;

2. statul sau statele de destinatie;

3. perioada călătoriei;

4. scopul deplasării;

5. ruta urmata până la statul de destinatie;

6. indicarea faptului dacă minorul urmează să rămână în statul de destinație, caz în care trebuie mentionată persoana careia urmeaza a-i fi încredintat minorul sau dacă urmează să se reîntoarcă împreuna cu un însotitor, ale carui date de identitate trebuie indicate, în cazul in care aceasta este o altă persoană decât cea cu care iese din România.


Poate avea calitatea de însotitor și o persoana anume desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii să desfășoare activități de transport international (de ex. soferul autocarului, personalul de la bordul avionului etc.)
Atentie! Dacă insoțitorul minorului este altă persoană majoră în afara de părinte, aceasta va trebui sa prezinte la iesirea din țară cazierul judiciar.

Pentru întocmirea declarației dincolo de datele enumerate mai sus, va fi necesară prezentarea unui act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport străin, daca este cazul).

- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale copilului;
- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale persoanei cu care călătoreşte copilu
- doua dovezi de adresa eliberata in ultimele 3 luni pe numele dvs (acceptam factura de utilitati, permis de conducere, desfasurator bancar/extras cont, dovada Council Tax).
*o copie dupa buletinul persoanei imputernicite.


Documente necesare

Pentru declaraţiile privind călătoria minorilor în străinătate, neînsoţiţi de ambii părinţi, trebuie să prezentaţi următoarele:

- act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport străin, daca este cazul).
- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale copilului;
- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale persoanei cu care călătoreşte copilul.


Documente regulatorii

Certificates
Companies
POA
Signature